• Groot en klein grondverzet
  • Transport van grond van en naar de werf
  • Transport van machines
  • Verkoop en aanvoer van teelaarde, aanvulgrond, zand, gravé, dolomiet, beton, stabilisé, betonpuin, mengpuin, gemalen asfalt,…
  • Afvoeren en storten van grond, grond en stenen, puin, groenafval, houtafval, bouw- en sloopafval

Hiervoor beschikken we over verschillende tractoren, vrachtwagens, diepladers, opleggers, kippers en containers.