• leggen van buizen, leidingen, wachtbuizen,...
  • graven van funderingen
  • openbreken van opritten, parkings en/of terrassen voor o.a. het herstellen van riolen
  • herstellen en vernieuwen van rioleringsbuizen en riolering (in dikwandig PVC Benor gekeurd)
  • plaatsen van controleputten om een beter onderhoud te voorzien
  • aansluiten van de afvoer van sanitair op vernieuwde riolering, zorgen voor de gescheiden afvoer van regenwater en afvoerwater
  • vervangen van septische en/of regenwaterputten
  • plaatsen van toezichtsputten
  • plaatsen van infiltratievoorzieningen